Rapporter

Rapporter

Norges kommunerevisorforbund har laget et søkbart register over gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet (og selskaps-/eierskapskontroller):

Vi publiserer våre rapporter her på hjemmesiden, og rapporter fra de seneste årene finner du nedenfor. Du kan også gjøre et søk på stikkord dersom det er noe spesielt du ønsker å lese om.