ØVKR IKS sine rapporter

Vi publiserer våre rapporter her på hjemmesiden og de er sortert år for år. 

2022

2021

2020

2019

2018

2017

NKRFs oversikt over alle rapporter

Norsk kommunerevisjonsforbund (NKRF) har laget en felles oversikt over norske kommunerevisjonsrapporter.  I dette registeret finner man forvaltningsrevisjonsrapporter, selskapskontroller og eierskapskontroller skrevet av oss og andre. 


NKRF Rapportsøk