Østre Viken kommunerevisjon IKS (ØVKR) ble opprettet 1.1.2020, og er et resultat av sammenslåingen mellom Østfold kommunerevisjon IKS og Indre Østfold kommunerevisjon IKS.

Vi utfører regnskapsrevisjon, selskapskontroll, etterlevelsesrevisjon og forvaltningsrevisjon. I hovedsak er det våre eiere som er oppdragsgivere, men vi har også mulighet for å ta på oss oppdrag for andre.

Østre Viken kommunerevisjon IKS eies av de 12 kommunene Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Indre Østfold, Marker, Moss, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Skiptvet og Våler.

Telefon Rolvsøy: 69 30 77 00

E-post: post@okrev.no

Organisasjonsnummer: 987 952 423

Foretaksnavn: Østre Viken kommunerevisjon IKS