Om oss

Østre Viken kommunerevisjon IKS (ØVKR) ble opprettet 1.1.2020, og er et resultat av sammenslåingen mellom Østfold kommunerevisjon IKS og Indre Østfold kommunerevisjon IKS.

Vi utfører regnskapsrevisjon, eierskapskontroll, etterlevelsesrevisjon og forvaltningsrevisjon. I hovedsak er det våre eiere som er oppdragsgivere, men vi har også mulighet for å ta på oss oppdrag for andre.

Østre Viken kommunerevisjon IKS eies av de 12 kommunene Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Indre Østfold, Marker, Moss, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Skiptvet og Våler.

Facebook

Østre Viken kommunerevisjon IKS – Kommunal Revisjon