Vi har for tiden ledige stillinger i både avdeling regnskap og avdeling forvaltning

Forvaltningsrevisor

Vil du bidra med å ivareta fellesskapets verdier?

Vi søker etter forvaltningsrevisor !

I vår avdeling for forvaltningsrevisjon gjennomfører vi forvaltningsrevisjoner i samtlige Østfold-kommuner, i tillegg til eierskapskontroller og andre typer undersøkelser som våre oppdragsgivere bestiller.

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.

En forvaltningsrevisjon vil for eksempel kunne gå ut på å gjøre vurderinger av om lov og forskrift følges opp i kommunen, eller å vurdere om resultatene på et område er i tråd med målene som er satt, og om ressursbruken og virkemidlene er effektive med tanke på å oppnå målene. I en eierskapskontroll kontrollerer vi om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. På denne måten bidrar vi til at fellesskapets verdier forvaltes på en riktig måte.

Dersom du er særlig kvalifisert for stillingen kan det være aktuelt å tildele deg rollen som oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor. Som oppdragsansvarlig vil du ha oppdragsansvar for tildelte oppdrag. Dette vil omfatte forvaltningsrevisjoner, eierskapskontroller og andre undersøkelser som ligger til avdelingen. Oppdragsansvar innebærer ansvar for at det enkelte revisjonsoppdraget er gjennomført med god kvalitet og i tråd selskapets rutiner og standarder.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver innen viktige samfunnsområder
 • Opplæring og relevante kurs
 • Fleksibel arbeidstid
 • Offentlig tjenestepensjon og gode forsikringsordninger
 • Gratis parkering
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser

Kvalifikasjoner

 • Høyskole- eller universitetsutdanning på bachelor- eller mastergradsnivå
 • Erfaring fra eller kunnskap om kommunal forvaltning
 • Det er en fordel med erfaring innen forvaltningsrevisjon og oppdragsansvar
 • Faglig dyktig med generelt god IT-kompetanse
 • Gode analytiske ferdigheter og interesse for utvikling i offentlig sektor
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide systematisk og oppnå resultater
 • Omgjengelig med gode samarbeidsevner og høy integritet
 • Endringskompetanse/omstillingsevne
 • Utviklingsorientert og liker nye utfordringer
 • Stor arbeidskapasitet

Om oss

Østre Viken kommunerevisjon IKS ble opprettet 1. januar 2020, og er et resultat av sammenslåingen mellom Østfold Kommunerevisjon IKS og Indre Østfold Kommunerevisjon IKS. Vi er 24 ansatte med bred kompetanse og erfaring innen ulike fagretninger.

Østre Viken kommunerevisjon eies av 12 kommuner: Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Indre Østfold, Marker, Moss, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Skiptvet og Våler. 

Vi utfører regnskapsrevisjon, eierskapskontroll, etterlevelsesrevisjon, forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser. I hovedsak er det våre eiere som er oppdragsgivere, via kontrollutvalget, men vi har også mulighet til å ta på oss oppdrag for andre.

Annet

Tilsetting skjer etter gjeldende lover og avtaler, herunder seks måneders prøvetid. Søkere må disponere egen bil og noe reising må påregnes i forbindelse med møter og kurs.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Jolanta Betker,

tlf. 414 07 952, eller fagleder Casper Støten, tlf 472 66 697 Søknad og CV sendes post@okrev.no innen 10.september 2023. Vi ønsker ikke henvendelse fra annonseselgere, rekrutteringsbyråer eller lignende virksomheter. 

Regnskapsrevisor

Vil du bidra til videreutvikling av selskapets revisjonstjenester? Da trenger vi deg på laget.

Vi søker etter regnskapsrevisor !

Om stillingen

Stilling som regnskapsrevisor gir deg en unik mulighet til å utføre ulike oppgaver innen revisjon av kommunal forvaltning. Formålet med kommunal virksomhet er å gi størst mulig velferd til befolkningen innenfor de rammene politikere har gitt. Kommuner består av flere ulike virksomheter og selv den minste kommune kan sammenlignes med et konsern. Hovedformålet med kommuneregnskapet er å gi politikerne, og andre brukergrupper, informasjon for å vurdere om midlene anvendes til det formålet de ble bevilget til.  

I vår avdeling for regnskapsrevisjon utfører vi revisjon av ulike typer regnskaper som er knyttet til kommunal virksomhet i tidligere Østfold fylke. Vi utfører også eierskapskontroller og andre undersøkelser som våre oppdragsgivere bestiller, samt etterlevelsesrevisjon.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Opplæring og relevante kurs
 • Fleksibel arbeidstid
 • God tilrettelegging og faglige utviklingsmuligheter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gratis parkering
 • Lønn etter avtale

Ønsket profil

 • Høyskole- eller universitetsutdanning på bachelor- eller mastergradsnivå innen revisjon
 • Gode analytiske ferdigheter og interesse for utvikling i offentlig sektor
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Nøyaktig, ryddig og etterrettelig
 • Evne til å arbeide systematisk og oppnå resultater alene og i team
 • Generelt god IT-kompetanse
 • Endringskompetanse/omstillingsevne
 • Utviklingsorientert og liker nye utfordringer
 • Stor arbeidskapasitet
 • Omgjengelig med gode samarbeidsevner og høy integritet

Det er en fordel å ha erfaring med revisjon innen privat eller kommunal sektor samt IT-revisjon, men ingen forutsetning.

Om oss

Østre Viken Kommunerevisjon IKS ble opprettet 1. januar 2020, og er et resultat av sammenslåingen mellom Østfold Kommunerevisjon IKS og Indre Østfold Kommunerevisjon IKS. Våre ansatte har bred kompetanse og erfaring innen ulike fagretninger.

Østre Viken Kommunerevisjon eies av 12 kommuner: Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Indre Østfold, Marker, Moss, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Skiptvet og Våler. 

Vi utfører regnskapsrevisjon, eierskapskontroll, etterlevelsesrevisjon, forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser. I hovedsak er det våre eiere som er oppdragsgivere, via kontrollutvalget, men vi har også mulighet for å ta på oss oppdrag for andre.

Annet

Tilsetting etter gjeldende lover og avtaler, herunder seks måneders prøvetid. Søkere må disponere egen bil.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Jolanta Betker,

tlf. 414 07 952 eller fagleder Liv Irene Hauge, tlf: 986 37 042 Søknad og CV sendes post@okrev.no innen 10.09.2023.

Vi ønsker ikke henvendelse fra annonseselgere, rekrutteringsbyråer eller lignende virksomheter.