Vi jobber med å ivareta fellesskapets verdier, og vil ha deg med på laget!

Vi har ledig fast stilling som fagleder for regnskapsrevisjon.

I vår avdeling for regnskapsrevisjon utfører vi revisjon av ulike typer regnskaper som er knyttet til kommunal virksomhet i tidligere Østfold fylke. Vi utfører også andre undersøkelser som våre oppdragsgivere bestiller, samt etterlevelsesrevisjon.

Som fagleder vil du ha det overordnede faglige ansvaret for all revisjon og kvalitetssikring av arbeid som utføres i avdelingen, og kan også fungere som oppdragsansvarlig for egen portefølje. Fagleder inngår i en ledergruppe med selskapets daglige leder, og fagleder for forvaltningsrevisjon.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver innen viktige samfunnsområder
 • Opplæring og relevante kurs
 • Fleksibel arbeidstid
 • Offentlig tjenestepensjon og gode forsikringsordninger
 • Gratis parkering
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser

Kvalifikasjoner

 • Høyskole- eller universitetsutdanning på bachelor- eller mastergradsnivå
 • Statsautorisert revisor
 • Erfaring innen revisjon, fortrinnsvis med oppdragsansvar
 • Erfaring med kvalitetssikring av revisjonsoppdrag
 • Faglig dyktig med generelt god IT-kompetanse
 • Gode analytiske ferdigheter og interesse for utvikling i offentlig sektor
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide systematisk og oppnå resultater alene og i team
 • Omgjengelig med gode samarbeidsevner og høy integritet
 • Endringskompetanse/omstillingsevne
 • Utviklingsorientert og liker nye utfordringer
 • Nøyaktig, ryddig og etterrettelig

 

Om oss

Østre Viken kommunerevisjon IKS ble opprettet 1. januar 2020, og er et resultat av sammenslåingen mellom Østfold Kommunerevisjon IKS og Indre Østfold Kommunerevisjon IKS. Vi er 25 ansatte med bred kompetanse og erfaring innen ulike fagretninger.

Østre Viken kommunerevisjon eies av 12 kommuner: Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Indre Østfold, Marker, Moss, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Skiptvet og Våler. 

Vi utfører regnskapsrevisjon, eierskapskontroll, etterlevelsesrevisjon, forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser. I hovedsak er det våre eiere som er oppdragsgivere, via kontrollutvalget, men vi har også mulighet for å ta på oss oppdrag for andre.

 

Annet

Tilsetting skjer etter gjeldende lover og avtaler, herunder seks måneders prøvetid. Søkere må disponere egen bil.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Jolanta Betker, tlf. 414 07 952 eller konst. fagleder Madeleine Strandin, tlf: 958 64 152. Søknad og CV sendes post@okrev.no innen 1. desember 2021.

Vi ønsker ikke henvendelse fra annonseselgere, rekrutteringsbyråer eller lignende virksomheter.