Ledige stillinger

Ledige stillinger

Ønsker du å jobbe med kontroll av kommunal virksomhet?

 

Vi skal ansette medarbeidere i vår avdeling for forvaltning.

 

Stillingene gir en unik mulighet for deg som ønsker erfaring med kommunal forvaltning og kontrollvirksomhet. I vår avdeling for forvaltning jobber vi med ulike undersøkelser i kommunene i tidligere Østfold fylke. Undersøkelsene gjennomføres i hovedsak som forvaltningsrevisjoner og organiseres i prosjekt. Vi gjennomfører også eierskapskontroller og andre undersøkelser som våre oppdragsgivere bestiller.

 

Vi søker medarbeidere med

·         Høyskole- eller universitetsutdanning på bachelor- eller mastergradsnivå

·         Erfaring fra eller kunnskap om kommunal forvaltning

·         Erfaring fra eller kunnskap om tilsyns- eller revisjonsarbeid

·         Erfaring fra eller kunnskap om prosjekt-, utrednings- og analysearbeid

·         Erfaring med eller kjennskap til samfunnsvitenskapelig metode

·         Gode analytiske ferdigheter og interesse for utvikling i offentlig sektor

·         God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

·         Evne til å arbeide systematisk og oppnå resultater alene og i team

·         Endringskompetanse/omstillingsevne

 

Vi kan tilby

·         Spennende og varierte arbeidsoppgaver innen viktige samfunnsområder

·         Opplæring og relevante kurs

·         Fleksibel arbeidstid

·         Pensjons- og forsikringsordninger

·         Lønn etter avtale

 

Om oss

Østre Viken Kommunerevisjon IKS ble opprettet 1. januar 2020, og er et resultat av sammenslåingen mellom Østfold Kommunerevisjon IKS og Indre Østfold Kommunerevisjon IKS. Vi har 23 ansatte med bred kompetanse og erfaring innen ulike fagretninger.

Østre Viken Kommunerevisjon eies av 12 kommuner: Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Indre Østfold, Marker, Moss, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Skiptvet og Våler. 

Vi utfører regnskapsrevisjon, eierskapskontroll, etterlevelsesrevisjon, forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser. I hovedsak er det våre eiere som er oppdragsgivere, via kontrollutvalget, men vi har også mulighet for å ta på oss oppdrag for andre.

Annet

For øvrig skjer tilsetting etter gjeldende lover og avtaler, herunder seks måneders prøvetid. Søkere må disponere egen bil.

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Jolanta Betker, tlf. 414 07 952 eller fagleder Lene Brudal, tlf: 69307699. Søknad og CV sendes post@okrev.no innen 11. oktober 2020.