Ønsker du å jobbe med kontroll av kommunal virksomhet?

Vi har en ledig fast stilling i vår avdeling for forvaltning.

Stillingen gir en unik mulighet for deg som ønsker å jobbe med kommunal forvaltning og kontrollvirksomhet. I vår avdeling for forvaltning jobber vi med ulike undersøkelser i kommunene i tidligere Østfold fylke. Undersøkelsene gjennomføres i hovedsak som forvaltningsrevisjoner og organiseres som prosjekter. Vi gjennomfører også eierskapskontroller og andre undersøkelser som våre oppdragsgivere bestiller.

 

Vi søker medarbeidere med

 • Høyskole- eller universitetsutdanning på bachelor- eller mastergradsnivå
 • Erfaring fra eller kunnskap om kommunal forvaltning
 • Erfaring fra eller kunnskap om tilsyns- eller revisjonsarbeid
 • Erfaring fra eller kunnskap om prosjekt-, utrednings- og analysearbeid
 • Erfaring med eller kjennskap til samfunnsvitenskapelig metode
 • Gode analytiske ferdigheter og interesse for utvikling i offentlig sektor
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å arbeide systematisk og oppnå resultater alene og i team
 • Endringskompetanse/omstillingsevne

Vi kan tilby

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver innen viktige samfunnsområder
 • Opplæring og relevante kurs
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger (offentlig tjenestepensjon)
 • Lønn etter avtale

Om oss

Østre Viken Kommunerevisjon IKS ble opprettet 1. januar 2020, og er et resultat av sammenslåingen mellom Østfold Kommunerevisjon IKS og Indre Østfold Kommunerevisjon IKS. Vi har 24 ansatte med bred kompetanse og erfaring innen ulike fagretninger.

Østre Viken Kommunerevisjon eies av 12 kommuner: Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Indre Østfold, Marker, Moss, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Skiptvet og Våler.

Vi utfører regnskapsrevisjon, eierskapskontroll, etterlevelsesrevisjon, forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser. I hovedsak er det våre eiere som er oppdragsgivere, via kontrollutvalgene, men vi har også mulighet for å ta på oss oppdrag for andre.

For mer informasjon, besøk gjerne våre nettsider ovkr.no.

Annet

For øvrig skjer tilsetting etter gjeldende lover og avtaler, herunder seks måneders prøvetid. Søkere må disponere egen bil.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 

daglig leder Jolanta Betker, tlf. 414 07 952 eller konst. fagleder Casper Støten, tlf:472 66 697. 

Søknad og CV sendes post@okrev.no innen 25. mai 2022.


Vi ønsker ikke henvendelse fra annonseselgere, rekrutteringsbyråer eller lignende virksomheter.