Representantskapet er Østre Viken kommunerevisjon IKS sin øverste myndighet. Det består av representanter fra eierkommunene.

Representantskapet behandler budsjett, regnskap, økonomiplan og andre saker som etter loven om selskapskontroll må behandles av representantskapet.

 

Møter i representantskapet 2024