2020

Cyberangrep og informasjonssikkerhet

24. januar 2020
Fredrikstad kommune

Denne forvaltningsrevisjonen handler om cyberangrep og informasjonssikkerhet. Revisjonen har undersøkt ulike deler ved kommunens arbeid med IKT-sikkerhetsmessige situasjoner og informasjonssikkerhet.

Rapporten besvarer følgende problemstillinger:

  • Har kommunen tilfredsstillende planer og rutiner for håndtering av IKT-sikkerhetsmessige situasjoner?
  • Har kommunen etablert tilfredsstillende sikkerhetstiltak av sine datasystemer mot cyberangrep?
  • Har kommunen etablert et tilfredsstillende styringssystem (internkontroll) for informasjonssikkerhet?
  • I hvilken grad har de ansatte kjennskap til retningslinjer og rutiner for informasjonssikkerhet?

 

Cyberangrep og informasjonssikkerhet – Fredrikstad kommune 2020