Aremark kommune

Internkontroll og økonomistyring – Aremark kommune 2020 

Grunnskole – tiltak og planer mot mobbing – Aremark kommune 2020

Granskning – Aremark kommune 2020

Fredrikstad kommune

Cyberangrep og informasjonssikkerhet – Fredrikstad kommune 2020

Antikorrupsjonsarbeid – Fredrikstad kommune 2020

Barnevern – Fosterhjem – Fredrikstad kommune 2020

Personvern – Fredrikstad kommune 2020

Halden kommune

Barn i lavinntektsfamilier i Halden – Halden kommune 2020

Hvaler kommune

Røde flagg – Hvaler kommune 2020

Indre Østfold kommune

Marker kommune

Risiko- og vesentlighetsvurdering – Marker kommune 2020

Overordnet internkontroll – Marker kommune 2020

Eiendomsforvaltning, vedlikehold og økonomistyring – Marker kommune 2020

Moss kommune

Samfunnssikkerhet og beredskap – Moss kommune 2020

Barnevern – Fosterhjem – Moss kommune 2020

Kommunens ansettelsesprosesser – Moss kommune 2020

Risikoområder i kommunesammenslåing – Delrapport 1 – Moss kommune 2020

Risikoområder i kommunesammenslåing – Delrapport 2 – Moss kommune 2020

Rakkestad kommune

Grunnskole – kvalitet i undervisningen – Rakkestad kommune 2020

Råde kommune

Sarpsborg kommune

IT-sikkerhet_Delrapport 1 av 2 – Sarpsborg kommune 2020

IT-sikkerhet_Delrapport 2 av 2 – Sarpsborg kommune 2020

Skiptvet kommune

Pleie og omsorg – Skiptvet kommune 2020

Kommuneplanarbeid Byggesaksbehandling – Skiptvet kommune 2020

Våler kommune

Tiltak og rutiner for reduksjon og forebygging av sykefravær – Våler kommune 2020