ØVKR er medlem av og/eller samarbeider med:


Norges kommunerevisorforbund


Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund


Foreningen for GKRS

 

For mer informasjon om hva som foregår i kommunal sektor kan man lese avisen Kommunal Rapport. Det inneholder nyheter, debatt, kommentarer og reportasjer om Kommune-Norge:


Kommunal Rapport