Om oss

Om oss

Østre Viken Kommunerevisjon IKS ble opprettet 1.1.2020, og er et resultat av sammenslåingen mellom Østfold Kommunerevisjon IKS og Indre Østfold Kommunerevisjon IKS.

Østre Viken Kommunerevisjon eies av 12 kommuner:

Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Indre Østfold, Marker, Moss, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Skiptvet og Våler. 

Vi utfører regnskapsrevisjon, selskapskontroll, etterlevelsesrevisjon og forvaltningsrevisjon. I hovedsak er det våre eiere som er oppdragsgivere, men vi har også mulighet for å ta på oss oppdrag for andre.

Vi har i dag to kontorer, ett hovedkontor på Rolvsøy og ett kontor i Rakkestad.

Telefon Rolvsøy: 69 30 77 00
Telefon Rakkestad: 69 22 31 10