Misligheter/Undersøkelser

Ansvaret for å avdekke misligheter ligger i første rekke hos kommunedirektøren. Revisors arbeid er ikke spesielt innrettet mot å avdekke eventuelle misligheter. Dersom det dukker opp mislighetssaker, eller mistanke om slike, er revisor forpliktet til å gjøre utvidede undersøkelser og dokumentere dette særskilt, jf. revisorloven § 5-3.

Vi kan også gjennomføre granskninger på vegne av våre oppdragsgivere.

Vi vil sette sammen en granskningsgruppe med riktig kompetansesammensetning i forhold til hva slags sak det er snakk om, og hva som ønskes belyst.

Mandat for granskning og operasjonalisering av kriterier gjøres i samarbeid med oppdragsgiver. Granskninger gjennomføres i tråd med prinsipper for god kommunal revisjonsskikk og/eller advokatforeningens retningslinjer for private granskninger.