Ansatte

Ledelse og administrasjon

Jolanta Betker - Daglig leder

Jolanta er registrert revisor, med master i organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Østfold. Hun har tidligere erfaring som økonomimedarbeider, autorisert regnskapsfører i private selskaper, og som regnskapssjef i kommunal sektor. Jolanta har jobbet i kommunerevisjonen siden 2008.

Telefon: 69 30 76 86
Epost: jolb@ovkr.no

Rita Elnes - Nestleder

Rita har bachelor i revisjonsfag og er registrert revisor og autorisert regnskapsfører. Hun har fire års erfaring fra privat revisjon, samt syv års erfaring fra regnskapsbyrå. Hun har hatt lederstillinger fra 2008, og ble ansatt som distriktsrevisor i 2015. 

Telefon: 91 58 54 88
Epost: ritels@ovkr.no

Pavel Makarov - Kst. fagansvarlig regnskapsrevisjon avd. Rakkestad

 

Pavel har studert finans og jus ved Universitetet i Petrozavodsk, Russland. Han har en bachelor i revisjon fra Høgskolen i Harstad, og er registrert revisor. Da han startet i kommunerevisjonen i 2018 hadde han 12 års erfaring fra kommunal revisjon.

Telefon: 98 90 22 10
Epost: pavmak@ovkr.no

Madeleine Strandin - Kst. fagansvarlig regnskapsrevisjon avd. Rolvsøy

Madeleine er utdannet siviløkonomi, har tidligere erfaring fra privat næringsliv, og har jobbet med kommunal revisjon siden 1997. Hun er også ansvarlig for regnskapsrevisjon av Moss kommune.

Telefon: 69 30 76 95
Epost: mast@ovkr.no

Frank Willy Larsen - Fagansvarlig forvaltningsrevisjon avd. Rakkestad

Frank Willy er cand. mag i økonomiske fag og han har en mastergrad i offentlig administrasjon (MPA). Han er også cand.theol fra Universitetet i Oslo. Han har bred erfaring fra offentlig sektor blant annet som lærer,rådmann, kommunalsjef og kirkeverge. Han har også hatt lokale og nasjonale politiske verv, blant annet som stortingsrepresentant. Han ble ansatt som forvaltningsrevisor i 2017 og har hatt fagansvar siden 2018.

Telefon: 93 06 36 37
Epost: fralar@ovkr.no

Lene Brudal - Kst. seksjonsleder forvaltningsrevisjon avd. Rolvsøy

Lene er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, med fordypning i helserett. Hun har også grunnfag i kriminologi, og har tatt videreutdanning i organisering og ledelse i helsevesenet. Hun har erfaring fra offentlig saksbehandling, og har jobbet i revisjonen siden 2010. For tiden har hun bi-verv som medlem i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. 

Telefon: 69 30 76 99
Epost: lenbru@ovkr.no

Liv Marit Spydevold - Sekretær

Liv Marit har utdannelse innen handels- og kontorfaget, og etterutdanning innen personaladministrasjon og bedriftsøkonomi. Liv Marit har jobbet i kommunerevisjonen siden 1995.

Telefon: 69 30 76 94
Epost: limk@ovkr.no

Forvaltningsrevisjon

Casper Støten - Forvaltningsrevisor

Casper har årsstudium i samfunnsfag og musikk, samt en bachelor i kultur- og samfunnsfag, med spesialisering innen europeiske områdestudier, EUs politiske system og statsvitenskap. Han har erfaring fra kontrollutvalgssekretariat, og ble ansatt som forvaltningsrevisor i 2016.

Telefon: 47 26 66 97
Epost: cassto@ovkr.no

Sten Morten Henningsmoen - Forvaltningsrevisor

Sten Morten har fullført Cand Mag-grad med grunnfag i filosofi, sosiologi og historie, og mellomfag i filosofi og sosiologi. Han har tidligere erfaring som personal og organisasjonsrådgiver, prosjektkoordinator, tillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag ved Universitetet i Oslo og IT-ansvarlig. Sten Morten ble ansatt som forvaltningsrevisor i 2017.

Telefon: 45 25 29 53
Epost: stehen@ovkr.no

Bjørnar Bakker Eriksen - Forvaltningsrevisor

Bjørnar er utdannet sosiolog fra NTNU, med spesialisering innen kultur- og organisasjonssosiologi. Han har tidligere ervaring med utvikling av kommunale rutiner innen forebygging og tidlig intervensjon på rusfeltet. Han ble ansatt i kommunerevisjonen i 2012, og har for tiden bi-verv som sensor for Høgskolen i Østfold. 

Telefon: 69 30 76 96
Epost: bjoeri@ovkr.no

Christer A. Jenson - Forvaltningsrevisor

Christer har en mastergrad i rettsvitenskap, og har tidligere jobbet som seniorskattejurist i skatteetaten. Han har god kjennskap til offentlig forvaltning fra tidligere jobber og oppdrag som fast verge for fylkesmannen hvor han representerte klienter i klagesaker for ulike offentlige etater. Christer ble ansatt i kommunerevisjonen i 2020.

Telefon:69307684
Epost: chalje@ovkr.no

Monica Thunem - Forvaltningsrevisor

Monica har en bachelor i økonomi og administrasjon, og en master of management fra BI. Hun har lang erfaring som rådgiver i skatteetaten. Monica ble ansatt i kommunerevisjonen i 2020. 

Telefon: 69307557
Epost: monthu@ovkr.no

Regnskapsrevisjon

Sabri Mousa - Regnskapsrevisor

Sabri har bachelor i økonomi og administrasjon. Han har også utdannelse innen barne- og ungdomsfag, og har tidligere erfaring fra sommer- og ekstrajobber i ulike serviceyrker. Han ble ansatt i kommunerevisjonen i 2016. 

Telefon: 94 49 96 04
Epost: sabmou@ovkr.no

Inger Marie Karlsen-Moum - Regnskapsrevisor

Inger Marie har en bachelor i revisjonsfag, samt bachelor i folkehelse og fysisk aktivitet. Hun har også utdannelse som personlig trener, og har erfaring fra ulike serviceyrker som barne- og ungdomsarbeider, servicemedarbeider, assistent og kundesentermedarbeider. Inger Marie har jobbet i kommunerevisjonen siden 2016.

Telefon: 48 09 53 65
Epost: inmaka@ovkr.no

Jehona Rukiqi - Regnskapsrevisor

Jehona har en bachelor i revisjonsfag. Hun ble ansatt i kommunerevisjonen i 2018, og har erfaring som controller, kontor- og regnskapsmedarbeider, pedagogisk assistent og butikkmedarbeider, i tillegg til øvrig erfaring fra ulike serviceyrker.

Telefon: 99 55 56 49
Epost: jehruk@ovkr.no

Unni Torp - Regnskapsrevisor

 

Unni har sin utdanning fra handelsskolen, med eksamen artium, økonomisk linje, og har et års erfaring fra Postgirokontoret.

Hun har vært ansatt i revisjonen siden 1980, hvor hun startet i Eidsberg Distriktsrevisjon og ble med videre inn i Østfold kommunerevisjon, til Indre Østfold kommunerevisjon, og nå til Østre Viken kommunerevisjon. 

Telefon: 47 47 33 74
Epost: unto@ovkr.no

Svend-Harald Klavestad - Regnskapsrevisor

Svend-Harald har gått siviløkonomistudiet på BI, med spesialisering innen finans. Han ble ansatt i kommunerevisjonen i 1996. Han har tidligere vært nestleder og fagansvarlig for regnskapsrevisjon.

Telefon: 48 25 49 73
Epost: shkl@ovkr.no

Lene Eilertsen - Regnskapsrevisor

Lene har bachelor i revisjonsfag og har 10 års erfaring fra skatteetaten. I tillegg har hun 3 års erfaring som regnskapsmedarbeider i UPC. Hun har jobbet i kommunerevisjonen siden 2012.

Telefon: 47 75 25 52
Epost: leneil@ovkr.no

Jostein Ek - Regnskapsrevisor

Jostein er statsautorisert revisor, med bachelor i økonomi og administrasjon, og en master i regnskap og revisjon. Han har tidligere erfaring fra privat revisjon, og har jobbet i kommunerevisjonen siden 2010. Jostein har ansvar for regnskapsrevisjon av Sarpsborg kommune.

Telefon: 69 30 77 01
Epost: jostek@ovkr.no

Olga Bronzova - Regnskapsrevisor

Olga har en bachelor i revisjon, og en mastergrad som bygningsingeniør. Hun ble ansatt i kommunerevisjonen i 2010, og har ansvar for regnskapsrevisjon av Råde kommune.

Telefon: 69 30 76 93
Epost: olgbro@ovkr.no

Catrine Spro - Regnskapsrevisor

Catrine er utdannet revisor, og har lang erfaring fra tidligere stilling som seniorrådgiver hos Riksrevisjonen. Hun har vært ansatt i kommunerevisjonen siden 2013, og har ansvar for regnskapsrevisjon av Hvaler kommune. 

Telefon: 69 30 76 89
Epost: catwer@ovkr.no

Anita Marie Torp - Regnskapsrevisor

Anita har en bachelor i revisjon, og årsstudium i informasjonsteknologi fra Høgskolen i Østfold. Hun ble ansatt i kommunerevisjonen i 2015, og har ansvar for regnskapsrevisjon av Fredrikstad kommune.

Telefon: 69 30 76 82
Epost: anitor@ovkr.no

Martin Andreas Heiestad - Regnskapsrevisor

Martin har en bachelor i revisjon fra Høgskolen i Østfold. Fra tidligere har han mange års erfaring som teamleder ved Nortura Hærland AS. Martin ble ansatt i kommunerevisjonen i 2016, og har blant annet ansvar for regnskapsrevisjon av kirker og menigheter.

Telefon: 69 30 76 92
Epost: maahei@ovkr.no