Ledelse og administrasjon

Jolanta Betker - Daglig leder

Jolanta er statsautorisert revisor, med master i organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Østfold. Hun har tidligere erfaring som økonomimedarbeider, autorisert regnskapsfører i private selskaper, og som regnskapssjef i kommunal sektor. Jolanta har jobbet i kommunerevisjonen siden 2008.

Telefon: 69 30 76 86
E-post: jolb@ovkr.no

Rita Elnes - Nestleder

Rita har bachelor i revisjonsfag og er registrert revisor og autorisert regnskapsfører. Hun har fire års erfaring fra privat revisjon, samt syv års erfaring fra regnskapsbyrå. Hun har hatt lederstillinger fra 2008, og ble ansatt som distriktsrevisor i 2015. 

Telefon: 91 58 54 88
E-post: ritels@ovkr.no

Madeleine Strandin -
Kst. fagansvarlig regnskapsrevisjon

Madeleine er utdannet siviløkonom, har tidligere erfaring fra privat næringsliv, og har jobbet med kommunal revisjon siden 1997. Hun er også ansvarlig for regnskapsrevisjon av Moss kommune.

Telefon: 69 30 76 95
E-post: mast@ovkr.no

Lene Brudal - Fagansvarlig forvaltningsrevisjon

[For tiden i permisjon] 

Lene er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, med fordypning i helserett. Hun har også grunnfag i kriminologi, og har tatt videreutdanning i organisering og ledelse i helsevesenet. Hun har erfaring fra offentlig saksbehandling, og har jobbet i revisjonen siden 2010. For tiden har hun bi-verv som medlem i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. 

Telefon: 69 30 76 99
E-post: lenbru@ovkr.no

Casper Støten -
Kst. fagansvarlig forvaltningsrevisjon

Casper har årsstudium i samfunnsfag og musikk, samt en bachelor i kultur- og samfunnsfag, med spesialisering innen europeiske områdestudier, EUs politiske system og statsvitenskap. Han har erfaring fra kontrollutvalgssekretariat, og ble ansatt som forvaltningsrevisor i 2016.

Telefon: 47 26 66 97
E-post: cassto@ovkr.no

Liv Marit Spydevold - Sekretær

Liv Marit har utdannelse innen handels- og kontorfaget, og etterutdanning innen personaladministrasjon og bedriftsøkonomi. Liv Marit har jobbet i kommunerevisjonen siden 1995.

Telefon: 69 30 76 94
E-post: limk@ovkr.no

Forvaltningsrevisjon

Frank Willy Larsen - Forvaltningsrevisor

Frank Willy er cand. mag i økonomiske fag og han har en mastergrad i offentlig administrasjon (MPA). Han er også cand.theol fra Universitetet i Oslo. Han har bred erfaring fra offentlig sektor blant annet som lærer,rådmann, kommunalsjef og kirkeverge. Han har også hatt lokale og nasjonale politiske verv, blant annet som stortingsrepresentant. Han ble ansatt som forvaltningsrevisor i 2017.

Telefon: 93 06 36 37
E-post: fralar@ovkr.no

Sten Morten Henningsmoen - Forvaltningsrevisor

Sten Morten har fullført Cand Mag-grad med grunnfag i filosofi, sosiologi og historie, og mellomfag i filosofi og sosiologi. Han har tidligere erfaring som personal og organisasjonsrådgiver, prosjektkoordinator, tillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag ved Universitetet i Oslo og IT-ansvarlig. Sten Morten ble ansatt som forvaltningsrevisor i 2017.

Telefon: 45 25 29 53
E-post: stehen@ovkr.no

Bjørnar Bakker Eriksen - Forvaltningsrevisor

Bjørnar er utdannet sosiolog fra NTNU, med spesialisering innen kultur- og organisasjonssosiologi. Han har tidligere erfaring med utvikling av kommunale rutiner innen forebygging og tidlig intervensjon på rusfeltet. Han ble ansatt i kommunerevisjonen i 2012, og har for tiden bi-verv som sensor for Høgskolen i Østfold. 

Telefon: 69 30 76 96
E-post: bjoeri@ovkr.no

Christer A. Jenson - Forvaltningsrevisor

Christer har en mastergrad i rettsvitenskap, og har tidligere jobbet som seniorskattejurist i skatteetaten. Han har god kjennskap til offentlig forvaltning fra tidligere jobber og oppdrag som fast verge for fylkesmannen hvor han representerte klienter i klagesaker for ulike offentlige etater. Christer ble ansatt i kommunerevisjonen i 2020.

Telefon: 69 30 76 84
E-post: chalje@ovkr.no

Henning Langsholt - Forvaltningsrevisor

Henning har mastergrad i realfag fra NMBU, samt årsstudium i psykologi fra NTNU. Han ble ansatt som forvaltningsrevisor i 2020.

Telefon: 47 60 74 44
E-post: helang@ovkr.no

Monica Thunem - Forvaltningsrevisor

Monica har en bachelor i økonomi og administrasjon, og en master of management fra BI. Hun har lang erfaring som rådgiver i skatteetaten. Monica ble ansatt i kommunerevisjonen i 2020. 

Telefon: 69 30 75 57
E-post: monthu@ovkr.no

Kaia Andrea Sølverød -
Forvaltningsrevisor og Personvernombud

Kaia har master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. I tillegg har hun en bachelor i sammenliknende politikk og et årsstudium i psykologi fra Universitetet i Bergen. Kaia har vært aktiv i studentfrivilligheten og har bred organisasjonserfaring fra forskjellige verv. Hun ble ansatt i kommunerevisjonen i 2020.

Telefon: 46 42 34 82
E-post: kasolv@ovkr.no 

Regnskapsrevisjon

Sabri Mousa - Regnskapsrevisor

Sabri har bachelor i økonomi og administrasjon. Han har også utdannelse innen barne- og ungdomsfag, og har tidligere erfaring fra sommer- og ekstrajobber i ulike serviceyrker. Han ble ansatt i kommunerevisjonen i 2016. 

Telefon: 94 49 96 04
E-post: sabmou@ovkr.no

Inger Marie Karlsen-Moum - Regnskapsrevisor

Inger Marie har en bachelor i revisjonsfag, samt bachelor i folkehelse og fysisk aktivitet. Hun har også utdannelse som personlig trener, og har erfaring fra ulike serviceyrker som barne- og ungdomsarbeider, servicemedarbeider, assistent og kundesentermedarbeider. Inger Marie har jobbet i kommunerevisjonen siden 2016.

Telefon: 48 09 53 65
E-post: inmaka@ovkr.no

Jehona Rukiqi - Regnskapsrevisor

Jehona har en bachelor i revisjon. Hun ble ansatt i kommunerevisjonen i 2018, og har erfaring som controller og kontor-/regnskapsmedarbeider.

Telefon: 99 55 56 49
E-post: jehruk@ovkr.no

Unni Torp - Regnskapsrevisor

Unni har sin utdanning fra handelsskolen, med eksamen artium og  økonomisk linje.

Hun har vært ansatt i revisjonen siden 1980, hvor hun startet i Eidsberg Distriktsrevisjon og ble med videre inn i Østfold kommunerevisjon, til Indre Østfold kommunerevisjon, og nå til Østre Viken kommunerevisjon. 

Telefon: 47 47 33 74
E-post: unto@ovkr.no

Svend-Harald Klavestad - Regnskapsrevisor

Svend-Harald har gått siviløkonomistudiet på BI, med spesialisering innen finans. Han ble ansatt i kommunerevisjonen i 1996. Han har tidligere vært nestleder og fagansvarlig for regnskapsrevisjon.

Telefon: 48 25 49 73
E-post: shkl@ovkr.no

Jostein Ek - Regnskapsrevisor

Jostein er statsautorisert revisor, med bachelor i økonomi og administrasjon, og en master i regnskap og revisjon. Han har tidligere erfaring fra privat revisjon, og har jobbet i kommunerevisjonen siden 2010. 

Telefon: 69 30 77 01
E-post: jostek@ovkr.no

Olga Bronzova - Regnskapsrevisor

Olga har en bachelor i revisjon, og en mastergrad som bygningsingeniør. Hun ble ansatt i kommunerevisjonen i 2010.

Telefon: 69 30 76 93
E-post: olgbro@ovkr.no

Anita Marie Torp - Regnskapsrevisor

Anita har en bachelor i revisjon, og årsstudium i informasjonsteknologi fra Høgskolen i Østfold. Hun ble ansatt i kommunerevisjonen i 2015.

Telefon: 69 30 76 82
E-post: anitor@ovkr.no

Pavel Makarov - Regnskapsrevisor

Pavel har studert finans og jus ved Universitetet i Petrozavodsk, Russland. Han har en bachelor i revisjon fra Høgskolen i Harstad, og er statsautorisert revisor. Da han startet i kommunerevisjonen i 2018 hadde han 12 års erfaring fra kommunal revisjon.

Telefon: 99 46 44 06
E-post: pavmak@ovkr.no

Mahnaz Esmaeili - Regnskapsrevisor

Mahnaz har en bachelor i revisjon fra Høgskolen i Østfold. Hun ble fast ansatt i kommunerevisjonen i 2021 og har tidligere arbeidet som saksbehandler i NAV. Hun har tidligere væt ansatt i kommunerevisjonen på vikariat fra 2018 til 2020. 

Telefon: 91247441
E-post: maesma@ovkr.no