Ledelse og administrasjon

Jolanta Betker – Daglig leder

Jolanta er statsautorisert revisor, med master i organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Østfold. Hun har tidligere erfaring som økonomimedarbeider, autorisert regnskapsfører i private selskaper, og som regnskapssjef i kommunal sektor. Jolanta har jobbet i kommunerevisjonen siden 2008.

Telefon: 69 30 76 86
E-post: jolb@ovkr.no

Liv Irene Hauge – Fagansvarlig regnskapsrevisjon

Liv Irene er statsautorisert revisor, har en bachelor i revisjonsfag og diplomøkonom BI i Finans. Hun har erfaring fra kommunal revisjon, privat revisjon og bank. Liv Irene ble ansatt i kommunerevisjonen i 2022. Hun har tidligere jobbet i kommunerevisjonen i en periode på 3,5 år.

Telefon: 98 63 70 42
E-post: livhau@ovkr.no

Casper Støten – Fagansvarlig forvaltningsrevisjon

Casper har årsstudium i samfunnsfag og musikk, samt en bachelor i kultur- og samfunnsfag, med spesialisering innen europeiske områdestudier, EUs politiske system og statsvitenskap. Han har erfaring fra kontrollutvalgssekretariat, og ble ansatt som forvaltningsrevisor i 2016.

Telefon: 47 26 66 97
E-post: cassto@ovkr.no

Liv Marit Spydevold – Sekretær

Liv Marit har utdannelse innen handels- og kontorfaget, og etterutdanning innen personaladministrasjon og bedriftsøkonomi. Liv Marit har jobbet i kommunerevisjonen siden 1995.

Telefon: 69 30 76 94
E-post: limk@ovkr.no

Forvaltningsrevisjon

Frank Willy Larsen – Forvaltningsrevisor

Frank Willy er cand. mag i økonomiske fag og han har en mastergrad i offentlig administrasjon (MPA). Han er også cand.theol fra Universitetet i Oslo. Han har bred erfaring fra offentlig sektor blant annet som lærer, rådmann, kommunalsjef og kirkeverge. Han har også hatt lokale og nasjonale politiske verv, blant annet som stortingsrepresentant. Han ble ansatt som forvaltningsrevisor i 2017.

Telefon: 93 06 36 37
E-post: fralar@ovkr.no

Sten Morten Henningsmoen – Forvaltningsrevisor

Sten Morten har fullført Cand Mag-grad med grunnfag i filosofi, sosiologi og historie, og mellomfag i filosofi og sosiologi. Han har tidligere erfaring som personal og organisasjonsrådgiver, prosjektkoordinator, tillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag ved Universitetet i Oslo og IT-ansvarlig. Sten Morten ble ansatt som forvaltningsrevisor i 2017.

Henning Langsholt – Forvaltningsrevisor

Henning har mastergrad i realfag fra NMBU, samt årsstudium i psykologi fra NTNU. Han ble ansatt som forvaltningsrevisor i 2020.

Telefon: 47 60 74 44
E-post: helang@ovkr.no

Lene Brudal – Forvaltningsrevisor – permisjon

Lene er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, med fordypning i helserett. Hun har også grunnfag i kriminologi, og har tatt videreutdanning i organisering og ledelse i helsevesenet. Hun har erfaring fra offentlig saksbehandling, og har jobbet i revisjonen siden 2010. For tiden har hun bi-verv som medlem i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Telefon: 69 30 76 99
E-post: lenbru@ovkr.no

Kjetil Ramsdal – Forvaltningsrevisor

Kjetil har hovedfag i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen. Han har bakgrunn fra Høgskolen i Østfold og fra restaurantbransjen. Han ble ansatt som forvaltningsrevisor i 2020.

E-post: kjeram@ovkr.no

Pål Brekke – Forvaltningsrevisor

Pål har mastergrad i idéhistorie fra Universitetet i Oslo. Han har snart fullført en ph.d.-utdanning fra Høgskulen i Volda. Han har også lang erfaring som veileder i Nav. Pål ble ansatt i kommunerevisjonen i 2023.

E-post: pabrek@ovkr.no

Subhija Hodzic – Forvaltningsrevisor

Subhija har en bachelor i eiendomsmegling fra Handelshøyskolen Bi. Hun ble ansatt som forvaltningsrevisor i 2023 og har tidligere jobbet som fagansvarlig eiendomsmegler.

E-post: subhod@ovkr.no

Emil André Kazinci – Forvaltningsrevisor

Emil har en bachelor i innovasjon og entreprenørskap fra Universitetet i Sørøst-Norge. Han ble ansatt som forvaltningsrevisor i 2023, og har tidligere vært sivilt ansatt i politiet som saksbehandler i forvaltningsseksjonen. Emil har også erfaring fra privat sektor, og jobbet som prosjektsupport i det Danske jernbaneselskapet Aarsleff Rail.

E-post: emikaz@ovkr.no

Regnskapsrevisjon

Madeleine Strandin – Regnskapsrevisor

Madeleine er utdannet siviløkonom, har tidligere erfaring fra privat næringsliv, og har jobbet med kommunal revisjon siden 1997.

Telefon: 69 30 76 95
E-post: mast@ovkr.no

Tomas Klobucnik – Regnskapsrevisor

Tomas har mastergrad i økonomi. Han har erfaring som regnskapsmedarbeider for privat næringsliv. Tomas ble ansatt i kommunerevisjonen i 2021.

Telefon: 96 65 07 81
E-post: tomklo@ovkr.no

Inger Marie Karlsen-Moum – Regnskapsrevisor

Inger Marie har en bachelor i regnskap og revisjon, samt bachelor i folkehelse og fysisk aktivitet. Hun har erfaring  som barne- og ungdomsarbeider, assistent på sykehjem og i bolig for psykisk utviklingshemmede, samt som kundesentermedarbeider. Inger Marie har jobbet i kommunerevisjonen siden 2016.

Telefon: 48 09 53 65
E-post: inmaka@ovkr.no

Unni Torp – Regnskapsrevisor

Unni har sin utdanning fra handelsskolen, med eksamen artium og  økonomisk linje.

Hun har vært ansatt i revisjonen siden 1980, hvor hun startet i Eidsberg Distriktsrevisjon og ble med videre inn i Østfold kommunerevisjon, til Indre Østfold kommunerevisjon, og nå til Østre Viken kommunerevisjon.

Telefon: 47 47 33 74
E-post: unto@ovkr.no

Jostein Ek – Regnskapsrevisor

Jostein er statsautorisert revisor, med bachelor i økonomi og administrasjon, og en master i regnskap og revisjon. Han har tidligere erfaring fra privat revisjon, og har jobbet i kommunerevisjonen siden 2010.

Telefon: 69 30 77 01
E-post: jostek@ovkr.no

Olga Bronzova – Regnskapsrevisor

Olga har en bachelor i revisjon, og en mastergrad som bygningsingeniør. Hun ble ansatt i kommunerevisjonen i 2010.

Telefon: 69 30 76 93
E-post: olgbro@ovkr.no

Pavel Makarov – Regnskapsrevisor

Pavel har studert finans og jus ved Universitetet i Petrozavodsk, Russland. Han har en bachelor i revisjon fra Høgskolen i Harstad, og er statsautorisert revisor. Da han startet i kommunerevisjonen i 2018 hadde han 12 års erfaring fra kommunal revisjon.

Telefon: 99 46 44 06
E-post: pavmak@ovkr.no

Mahnaz Esmaeili – Regnskapsrevisor

Mahnaz har en bachelor i revisjon fra Høgskolen i Østfold. Hun ble fast ansatt i kommunerevisjonen i 2021 og har tidligere arbeidet som saksbehandler i NAV. Hun har tidligere væt ansatt i kommunerevisjonen på vikariat fra 2018 til 2020.

Telefon: 91247441
E-post: maesma@ovkr.no

Tamadhor Naqed Ali – Regnskapsrevisor

Tamadhor har bachelor i revisjon fra Høgskolen i Østfold.  Hun har hatt praksis i kommunerevisjonen fra 2021 og ble fast ansatt høsten 2022.

Telefon: 925 04 732
E-post: naqtam@ovkr.no